Ngày 12/5/2018 Nhà trường tiến hành tổ chức buổi tham quan dã ngoại tại đơn vị bộ đội 206 cho trẻ MG khối 5 tuổi.