Nhằm trang bị hiểu biết về luật giao thông, tăng cường ý thức khi tham gia giao thông của học sinh cũng như tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, Liên đội trường THCS Hòa Hiếu 2 kết hợp với đội công an giao thông thị xã Thái Hòa tổ chức hoạt động ngoại khóa "Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh" với khẩu hiệu "An toàn giao thông là không tại nạn". Bên cạnh đó học sinh được tham gia kí cam kết "Học sinh với trật tự an toàn giao thông".

Học sinh tích cực trả lời các câu hỏi thể hiện hiểu biết của bản thân về Luật an toàn giao thông