Trường Tiểu học Quang Tiến sôi nổi tham gia cuộc thi vẽ tranh" Ý tưởng trẻ thơ" năm 2019 với chủ đề " Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn" do BGDĐT phối hợp với công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Trường Tiểu học Quang Tiến sôi nổi tham gia cuộc thi vẽ tranh" Ý tưởng trẻ thơ" năm 2019 với chủ đề " Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn" do BGDĐT phối hợp với công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Sau hơn 1 tháng phát động, triển khai. dưới sự hướng dẫn về chuyên môn của giáo viên dạy Mĩ thuật, cuộc thi đã thu hút được đông đảo học sinh từ khối 2 đến khối 5 tham gia, hơn 500 bức tranh hoàn thành, đã lựa chọn được 242 bức tranh đủ điều kiện gửi về BTC cuộc thi.
P/s: Một số hình ảnh hoạt động.