1. Số lượng và trình độ đào tạo:

 Năm học 2018-2019: tổng số GVNV: 44 người, Trong đó:

+ Giáo viên: 40 cô

+ Nhân viên: 01 người.

- Định biên giáo viên / lớp; Nhà trẻ 8 cô / 4 nhóm; MG: 32 cô/ 18 lớp.

+ Trong đó: Lớp 5 tuổi: 16 cô/ 8 lớp, lớp 3,4 tuổi: 16 cô/ 10 lớp.

- Trình độ chuyên môn GVNV: 100% GVNV đạt chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn 39/44 cô đạt 88,6%

2. Phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- 100% GVNV có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của nhà trườn

- Không có GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Xếp loại GVNV theo quy định về chuẩn nghề nghiệp GVMN: Đạt yêu cầu trở lên.

- Nhìn chung đội ngũ CBGV, NV trẻ năng động nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng. Gư­ơng mẫu chấp hành chủ trư­ơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc, những quy định của địa phư­ơng và nhà trường.

- Có tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng nhà tr­ường, tổ chức tốt cuộc sống, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.

3. Hoạt động chuyên môn

- Hai tổ chuyên môn hoạt động nghiêm túc theo Quy định của Điều lệ trường MN, hàng năm đều đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến trở lên. Để đáp ứng được chương trình giáo dục MN, các tổ chuyên môn của nhà trường đã đầu tư cho việc soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến king nghiệm và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Từ đó chất lượng giáo dục nhà trường đã được nâng lên rõ rệt.

- Giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do nhà trường và các cấp tổ chức. Có 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và chăm sóc giáo dục trẻ..

4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

- Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBGVNV trong toàn trường.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên đề hè theo sự chỉ đạo của ngành giáo dục.

- Từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi duỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho bản thân đáp ứng yêu cầu giáo dục MN.