- Nhà trường có hai điểm trường; điểm trường 1 đạt tại khối Tân Tiến thuận lợi cho trẻ đến trường, đảm bảo các qui định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Điểm trường 2 đặt tại khối Tân Liên, CSVC xuống cấp trầm trọng, số học sinh trên lớp đông với diện tích các phòng học thì lại chật hẹp, trục đường chính đi vào cổng trường độ dốc cao, 4 nhóm trẻ đang học dưới dãy nhà 2 tầng không được an toàn đối với học sinh.

- Diện tích khuôn viên 4.597.2m2, có 12 lớp học với 445 học sinh. Điểm trường hai có diện tích 2.228m2, có11 nhóm lớp với 350 học sinh. Các công trình cơ sở 1 được xây dựng kiên cố, khuôn viên có tường rào bao quanh, cổng chính có biển tên trường theo qui định tại Điều lệ trường MN.

* Khối phòng học: 22 phòng /22 nhóm lớp.

- Các phòng học cơ sở 1 đủ diện tích trung bình 1 trẻ 1,8m2. được xây dựng kiên cố, có hiên trước hiên sau, nền lát gạch hoa, nhà vệ sinh của trẻ đảm bảo theo quy định. Bàn ghế, đồ dùng đầy đủ đảm bảo theo quy định của Bộ GD.

* Các phòng chức năng

- Phòng âm nhạc 60m2, có tủ đựng dụng cụ âm nhạc, đàn… phục vụ nghệ thuật.

- Bếp ăn cơ sở 1 có diện tích 60m2 có khu sơ chế và chế biến. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ, vệ sinh và được sắp xếp ngăn nắp thuận tiện.

- Kho thực phẩm phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt. Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhà bếp cơ sở 2 chưa đảm bảo diện tích chật hẹp.

* Khối phòng hành chính quản trị

- Văn phòng diện tích là 50 m2, có đủ bàn ghế họp và tủ văn phòng, các biểu bảng theo quy định.

- Phòng hiệu trưởng có diện tích 20m2

- Phòng các phó hiệu trưởng có diện tích 20m2

- Phòng y tế có diện tích 20m2

- Phòng kế toán 20m2

- Khu để xe 2 cơ sở có mái che có diện tích 30m2

- Ngoài ra trường có sân vườn đủ diện tích, thiết kế phù hợp, có trên 10 loại đồ chơi ngoài trời phù hợp với trẻ.

- Bên cạnh những CSVC hiện có đã xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2011, nhưng để tiến tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II giai đoạn 2018-2020 thì nhà trường còn thiếu rất nhiều hạng mục công trình; Cụ thể:

* Nhu cầu: - Phòng học đúng yêu cầu và tăng thêm lớp: 15

- Phòng dành cho nhân viên: 01

- Phòng hành chính: 01

- Phòng hội trường: 01

- Phòng vi tính: 01

- Phòng tổ chức ăn cho trẻ (Nếu có) Theo thông tư 02 (Điều 9) Hiên chơi có thể là nơi tổ chức ăn trưa cho trẻ.

- Nhà trường đã báo cáo tình hình CSVC của trường về UBND phường. Nhà trường cũng đề nghị các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình điểm trường cơ sở 2 để đảm bảo nhu cầu phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên học sinh, đồng thời thực hiện lộ trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II giai đoạn 2018-2020.